เช้านี้ที่หมอชิต

โอไมครอน ไม่กระทบด่านการค้าไทย-มาเลเซีย

เช้านี้ที่หมอชิต - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน ไม่กระทบการค้าไทย-มาเลเซีย ส่วนการจ่ายเงินประกันราคาข้าว จะทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

กรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธ์โอไมครอน ในมาเลเซีย ซึ่งอาจกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-มาเลเซียนั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ปัจจุบันด่านการค้าไทย-มาเลเซีย ทั้ง 9 ด่านได้เปิดการค้าตามปกติ โดยการเดินทางของบุคคลที่จะข้ามแดน ต้องเป็นไปตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข มั่นใจว่าจะไม่มีกระทบ ถึงขั้นต้องปิดด่านการค้า เนื่องจากมาตรการป้องกน และควบคุมโรค มีความเข้มข้น และรัดกุมมาก

สำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินประกันราคาข้าว ซึ่งก่อนหน้านี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ได้ทยอยจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวงวดที่ 3 ไปบางส่วน ซึ่งยังมีชาวนาอีกหลายคนเดือดร้อน ไม่ได้รับเงินประกัน ยืนยัน เงินงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือ จนถึงงวดที่ 7 จะเริ่มทยอยโอนถึงมือเกษตกรตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป รวมวงเงินกว่า 60,000 ล้านบาท ส่วนงวดที่ 8 จำนวน 3,700 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จำนวนราว 3,100 ล้านบาท เช่นเดียวกับการจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ก็จะทยอยจ่ายให้กับชาวนา ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป

ส่วนยางพารานั้น ได้เร่งรัดว่าเมื่อเรื่องเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมกันกับข้าวก็ควรจะได้จ่ายเงินส่วนต่างพร้อมกัน ขณะนี้ได้รับแจ้งจากผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ว่า ได้ประสานกับ ธกส.ว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุด ซึ่งตนได้มอบเป็นนโยบายไปว่าขอให้จ่ายวันเดียวกันกับข้าวคือวันที่ 9 ธันวาคมนี้ ซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้สูง สำหรับปัญหาราคาสินค้าปรับขึ้นราคา หลังสำรวจหลายพื้นที่ พบว่า ราคาเริ่มทยอยลดลงแล้วหลายรายการ