เช้าข่าว 7 สี

กระทรวงแรงงานช่วยคนกู้เงินทำงานที่บ้านช่วงโควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง มาตรการลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่กู้เงินจากกองทุนคนรับงานไปทำที่บ้าน เหลือ 0% ในปี 2565 นี้ เตรียมขยายมาตรการนี้ต่อไปอีกเป็นปีที่ 3 เพื่อแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ ที่รับงานไปทำที่บ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะมีการลดดอกเบี้ยตั้งแต่ งวดที่ 1 ไปจนถึงงวดที่ 12

สำหรับคุณสมบัติผู้กู้ จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน หรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน โดยประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือ เงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ประเภทบุคคลกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี และประเภทกลุ่มบุคคล กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี จนถึงปัจจุบัน มีผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานแล้ว 6,102 คน

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอกู้ยืมได้ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมเงินภายใน 30 กันยายน 2565