เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 ธันวาคม 2564

ลมหนาวปกคลุมตอนบน ยอดดอยหนาว 3-11 องศาเซลเซียส ยอดภู 6-12 องศาเซลเซียส...