เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : พ่อ ผู้เป็นดั่ง...ดวงตา

มีชีวิตของพ่อผู้เป็นดวงตาให้ มาสะท้อนความรัก ความผูกพัน ความเข้มแข็ง ที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคน...