เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เปิดวิธีสกัดภาวะพิการโรคไม่ติดต่อ-พันธุกรรม

สถิติผู้พิการขึ้นทะเบียน กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่มีอยู่กว่า 2.095 ล้านคน ในจำนวนนี้เมื่อตรวจสอบประเภทความพิการ

จะพบว่ามีทั้งการมอง, ได้ยิน, จิตใจและพฤติกรรม, สติปัญญา, การเรียนรู้, ออทิสติก, พิการซ้ำซ้อน โดยเฉพาะทางการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย มีมากที่สุดถึงกว่า 1.04 ล้านคน ซึ่งพบในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด รองมาคือกลุ่มอายุ 15 - 59 ปี แต่เมื่อตรวจสอบสาเหตุความพิการ จะพบว่าจากยอดผู้พิการกว่า 2.095 ล้านคน มีถึงกว่า 1.5 ล้านคน หรือคิดเป็น 72 เปอร์เซ็นต์ แพทย์ไม่ระบุและไม่ทราบสาเหตุความพิการ

ส่วนอีกกว่า 570,000 คน หรือกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ เกิดจากความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ และอีกกว่า 14,000 คน หรือ 0.69 เปอร์เซ็นต์ มีสาเหตุจากพันธุกรรมและพิการแต่กำเนิด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาเพียงกลุ่มที่เจ็บป่วย

มีข้อมูลจากกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค พบว่ากลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นเหตุทำให้ผู้ป่วยอายุ 30 - 69 ปี เสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง 15 ล้านคนต่อปี โดยร้อยละ 85 เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งรวมถึงไทยด้วย ซ้ำร้ายยังพบบางโรค อย่างเช่นเบาหวาน เป็นต้นเหตุเสี่ยงเกิดภาวะพิการได้หากไม่ดูแลสุขภาพและเร่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส่วนภาวะพิการจากพันธุกรรม และการพิการแต่กำเนิด ที่มีผู้พิการในระบบราวกว่า 14,000 คน เมื่อพิจารณาถึงการป้องกันการเกิดภาวะพิการ จะพบว่าการวางแผนเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร แม้จะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในการคัดกรอง แต่ดีกว่าส่งต่อความพิการไปสู่เด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นมา

ทั้งนี้ แพทย์ยังย้ำว่าการตรวจคัดกรองโรคก่อนการตั้งครรภ์ เป็นเครื่องมือที่ดีในการลดความเสี่ยงจากโรคทางพันธุกรรมที่พบได้บ่อย จึงอยากขอให้คู่รักที่ตั้งใจจะมีบุตร อย่าเพิกเฉยหันมาตรวจสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากภาวะพิการที่ป้องกันได้

ทั้งนี้ อยากฝากว่าที่คุณพ่อคุณแม่ ทุกท่านอย่าเพิกเฉยกับการไปตรวจก่อนตัดสินใจมีบุตร เพื่อยับยั้งภาวะพิการ เพราะหากมีบุตรพิการแล้ว นอกจากจะต้องสูญเสียเงินในการดูแลรักษามากกว่าเด็กปกติ บางครั้งผู้ปกครองบางท่าน อาจต้องลาออกจากงาน เพื่อมาดูแลลูกที่มีภาวะนี้ และยังมีเรื่องของจิตใจทั้งผู้เป็นพ่อแม่และบุตรที่เติบโตมาด้วย