เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 7 ธันวาคม 2564

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก มีอากาศเย็นในตอนเช้า...