7 สีช่วยชาวบ้าน

ถนนเสียหายกว่า 20 ปี ไม่มีการซ่อมแซม จ.มหาสารคาม

ชาวบ้าน 2 อำเภอในจังหวัดมหาสารคาม ร้องเรียนปัญหาการใช้เส้นทางที่ไม่สะดวก เสี่ยงอันตราย เรียกร้องให้เร่งแก้ไข

ชาวบ้านบ้านภูดิน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5, หมู่ 11 และหมู่ 15 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองมหาสารคาม เดือดร้อนจากการใช้เส้นทางสายบ้านสมศรี-ภูดิน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เพราะถนนเสียหายอย่างหนัก ไม่เคยได้รับการซ่อมแซม

ชาวบ้าน บอกว่า ถนนสายนี้เป็นเส้นทางลัด เชื่อมไปออกหลายอำเภอ เช่น อำเภอวาปีปทุม อำเภอบรบือ ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางจำนวนมาก แต่ถนนพังมานานกว่า 20 ปี แม้จะเคยร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน ซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบบ้าง แต่ไม่เคยแก้ไข อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งเข้ามาซ่อมแซมถนนให้ชาวบ้านด้วย