7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวบ้านเกาะสุกร ร้องให้ตรวจสอบโคมไฟ ต้นละ 7 หมื่นบาท จ.ตรัง

ชาวบ้านเกาะสุกร จังหวัดตรัง เรียกร้องให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบโคมไฟถนน ระบบโซลาร์เซลล์ ที่ราคาสูงผิดปกติ ไม่ตรงตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ชาวบ้านเกาะสุกร ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รวมตัวเรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบการติดตั้งโคมไฟถนนระบบโซลาร์เซลล์ เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะสุกร บนถนน 19 สาย ทางครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ตั้งแต่จุดชมวิวเกาะสุกร-ถนนเลียบหาดแตงโม รวม 142 ต้น เพราะสิ้นสุดสัญญาแล้ว แต่ยังติดตั้งไม่เรียบร้อย และชาวบ้านพบว่าโคมไฟมีขนาดไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญา หลอดไฟไม่ได้มาตรฐาน เปิดใช้งานได้ไม่นานก็ดับ ระยะห่างของเสาไฟบางจุดห่างกัน 50 เมตร แต่บางจุดห่าง 80-100 เมตร

รวมทั้งราคาของโคมไฟระบบโซลาร์เซลล์ ต้นละ 65,000-70,000 บาทนั้น ชาวบ้านบอกว่าเป็นราคาที่สูงเกินไป แม้ว่าหลังพบปัญหา ทางอดีตนายก อบต.เกาะสุกร ผู้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ได้ทำหนังสือถึงนายอำเภอปะเหลียน ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการ ซึ่งนายอำเภอปะเหลียนได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาแล้ว แต่ชาวบ้านก็อยากให้ ป.ป.ช.เข้ามาตรวจสอบ เพราะไม่อยากให้เสียงบประมาณโดยที่ชาวบ้านก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์