7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : ให้โอกาส สร้างรายได้เยาวชนที่เคยก้าวพลาด

น้อง ๆ เยาวชนที่เคยก้าวพลาด พวกเขาพร้อมที่จะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีของสังคม ขอเพียงสังคมให้อภัยและให้โอกาส ติดตามได้ใน "ปิ่นอาสา"

"โอกาส" เป็นสิ่งที่เยาวชนที่เคยก้าวผิดพลาดนั้น ต้องการมากที่สุด พวกเขาอาจจะเคยหลงทาง แต่เมื่อหาทางออกเจอ ก็อยากกลับตัวกลับใจ ขอเป็นคนดีเพื่อสังคมอีกครั้ง ขอเพียงสังคมให้อภัย ให้โอกาส

ทำให้ มูลนิธิซิตี้ ร่วมมือกับ องค์การแพลน อินเตอร์ เนชั่นแนล ประเทศไทย เดินหน้าดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในปี 2564 โครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปที่เยาวชนหญิง เนื่องจากข้อมูลพบว่า กว่าร้อยละ 80 ของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน สังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย และส่วนใหญ่ไม่เข้าถึงการจ้างงาน นี่จึงทำให้เจ้าของร้านอาหารไทยเปิดรับเยาวชนกลุ่มนี้มาฝึกงานที่ร้าน ให้พวกเขาได้เรียนรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ติดตัว

เยาวชน คือ อนาคตของชาติ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้เติบโต กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ จึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรตระหนัก และให้ความสำคัญ

โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้เยาวชนกลุ่มนี้สามารถเดินเข้าสู่สังคมปกติได้อย่างมีความมั่นใจ ลดการกลับไปกระทำผิดซ้ำ

เพราะทุกการให้...ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น