เกาะกระแสออนไลน์

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนธันวาคม 2564

ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนธันวาคม 2564
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม โอนเข้าบัญชี 9 ธันวาคมนี้! ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินจำนวน 600 บาท

สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร  หรือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินจำนวน 600 บาท โดยเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

- ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)
- ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564
- จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
- ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

ทางโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้แนะนำให้ผู้ปกครองหมั่นตรวจสอบข้อมูลของในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว) และหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊กโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ข่าวอื่นในหมวด