ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนน 2 ชั้น หรือออกแบบผิดหลักวิศวกรรม จ.อ่างทอง

ข่าวภาคค่ำ - วันนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนแปลกมี 2 ชั้น ที่จังหวัดอ่างทอง เป็นอย่างไร ไปติดตามกับคุณพัทธ์ธีร รัตน์ประสิทธิ์

ที่เห็นเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณริมคลองลำท่าแดง ถึงถนนเทศบาล 16 อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 530 เมตร ใช้งบประมาณ 37.35 ล้านบาท เริ่มสัญญาวันที่ 5 เมษายน 2562 สิ้นสุดสัญญา 27 กรกฎาคม 2563 ที่สร้างความงุงงงสงสัยให้กับผู้พบเห็น ว่าตกลงเป็นถนนทั้ง 2 ฝั่ง หรืออีกฝั่งเป็นทางเท้า เพราะมีช่องว่างไว้ปลูกต้นไม้ และเสาไฟฟ้าที่บริเวณทางเข้าตั้งไว้ริมถนน ก่อนจะย้ายไปไว้กลางเมื่ออยู่ลึกเข้าไป

ขณะที่ อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเห็นว่า กรณีนี้เป็นการออกแบบที่ไม่คำนึงถึงการใช้ประโยชน์ เพราะบริเวณนี้ติดกับสนามกีฬา และโรงบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองอ่างทองไม่มีชุมชน จะมีทางเท้าไว้ให้ผู้มาออกกำลังกาย หรือใช้สัญจรก็ไม่สมเหตุสมผล อีกทั้งการออกแบบก็ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม จนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

นอกจากการออกแบบที่ทำให้สับสนแล้ว ยังมีอีกหลายจุดที่มีการออกแบบที่ทำให้เกิดคำถาม ว่าเหมาะสมหรือไม่ และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ชี้แจงว่าอย่างไร ติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ (8 ธ.ค.)