ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 7 ธ.ค.64

บริเวณไทยตอนบน รวมถึงภาคใต้ตอนบน มีท้องฟ้าโปร่ง และมีอากาศเย็นถึงหนาว ติดตามรายละเอียดใน ฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากลมหนาว ยังคงแผ่ปกคลุมไทยตอนบน ทำให้ตอนบนของบ้านเรา มีอากาศเย็นถึงหนาว ยิ่งถ้าเป็นตามยอดดอย-ยอดภู จะหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังปานกลาง ทำให้ภาคใต้มีฝนเล็กน้อย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอย อากาศหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียส กับมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง

ภาคอีสาน ท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็นถึงหนาว ต่ำสุด 10-17 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูหนาวถึงหนาวจัด ต่ำสุด 5-11 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็น ต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ทางตอนบนของภาค ท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็นในตอนเช้า 18-24 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้ตอนล่าง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขณะที่ฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก็มีท้องฟ้าโปร่งกับมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส