ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดเพชรบุรี

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทนรับมอบฯ

จากนั้น เดินทางเยี่ยมและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยสูงอายุติดบ้านติดเตียง 3 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยพิการด้านการเคลื่อนไหว โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง, ผู้ป่วยพิการอัมพฤกษ์ซีกขวา โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน และโรคไขมัน รวมทั้งผู้ป่วยเดินไม่ได้ และมีอาการจำไม่ได้

จังหวัดเพชรบุรี เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและท่วมขังในพื้นที่ 6 อำเภอ 28 ตำบล 155 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 4,309 ครัวเรือน 3,481 คน โดยอำเภอบ้านลาด ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 1,054 ครัวเรือน 2,246 คน อำเภอท่ายาง ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 403 ครัวเรือน 1,419 คน

ข่าวอื่นในหมวด