ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : วางกำลังสกัด โอมิครอน ลามเข้าไทย

ประเด็นเด็ด 7 สี - เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนไทย-มาเลเซีย ปรับแผนลาดตระเวน สกัดขบวนการแรงงานผิดกฎหมาย ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติ หลังประเทศมาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ติดตามรายงาน คุณเตชะวัฒน์ สุรักษ์

ด่านพรมแดนสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ที่กั้นกลางชายแดนไทย-มาเลเซีย แม้ขณะนี้เปิดรับคนไทยที่ต้องการเดินทางกลับบ้านเฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ และเปิดให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าข้ามผ่านแดนได้เท่านั้น แต่ยังพบขบวนการแรงงานผิดกฎหมาย ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องธรรมชาติ

โดยเฉพาะแรงงานชาวเมียนมา ที่ถูกทางการมาเลเซียกดดัน ก็พยายามหาช่องทางกลับบ้านเกิดผ่านไทย โดยมีการลักลอบตัดรั้วตาข่ายเหล็กหลายแห่งตลอดแนวชายแดน จนเป็นช่องโหว่ขนาดพอดีตัวคนให้ลอดข้ามแดนได้

และหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในประเทศมาเลเซีย ทำให้ขณะนี้ทหารหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 5 พร้อมฝ่ายความมั่นคง ต้องปรับแผนเพิ่มชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ 8 ชุด ลาดตระเวนถี่มากขึ้น จากเดิม 2-3 รอบต่อวัน เป็น 4-5 รอบต่อวัน พร้อมหาข่าวเชิงลึกความเคลื่อนไหวของขบวนการ ที่จะลักลอบข้ามชายแดนช่วงกลางคืน ในจุดห่างไกลชุมชน แต่มีสัญญาณโทรศัพท์ เพราะต้องติดต่อกับนายหน้าชาติเดียวกัน ผ่านช่องทางแชตแมสเซนต์เจอร์เฟซบุ๊ก เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ยังประสานงานกับทหารประเทศมาเลเซีย ผ่านช่องทางสำนักงานประสานงานไทย-มาเลเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งข้อมูลขณะนี้พบว่าค่าหัวแรงงานลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านอำเภอสะเดา อยู่ที่หัวละ 25,000 บาท จนมีการส่งตัวข้ามชายแดนไทย-เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ส่วนการควบคุมโรค ยังคงมาตรการเดิมที่เข้มงวด โดยเฉพาะช่วงนี้ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ก็ต้องเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำให้สถานการณ์ขณะนี้น่ากังวล และหลังเปิดประเทศแล้ว ก็ยังต้องตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการตรวจ ATK ซึ่งหากเป็นชาวมาเลเซีย ตรวจแล้วพบเชื้อ ก็ปฏิเสธการเข้าประเทศไทยทันที ส่วนผู้ขับรถขนส่งสินค้า ต้องยื่นผลตรวจ RT-PCR  

หลังจากนี้ต้องจับตาการลงพื้นที่ของ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย วันที่ 8-9 ธันวาคม เพื่อดูความพร้อมการเปิดด่าน ก่อนนำเสนอที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาอีกครั้ง