เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 8 ธันวาคม 2564

ฝุ่นละออง หมอกควัน บริเวณประเทศไทย และกรุงเทพมหานครในระยะนี้เริ่มมีการสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลง...