7HDร้อนออนไลน์

ผลวิจัยจากแอฟริกาใต้ "โอมิครอน" ภูมิคุ้มกันลดลงจากสายพันธุ์เดิม 41 เท่า

#โอมิครอน วันนี้ ( 8 ธ.ค.64 ) ผศ. วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษา ศบค. เผยงานวิจัยล่าสุดจากแอฟริกาใต้เกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอน โดยระบุว่า ข่าวดีคือ วัคซีนในการวิจัยนี้คือ วัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อได้บางส่วน ขณะที่ข่าวดีน้อยกว่าคือ ภูมิคุ้มกันจากคนฉีดไฟเซอร์ที่ป้องกันโอมิครอน ลดลงจากสายพันธุ์เดิมถึง 41 เท่า

ผศ.วรัชญ์ ระบุด้วยด้วยว่านักวิจัยบอกว่าผลการวิจัยนี้ถือเป็นข่าวดี เพราะตอนแรกคาดว่าจะป้องกันได้น้อยกว่านี้ หรือไม่ได้เลย เหมือนที่กังวลกันตอนแรก จากการวิจัยพบว่า กลุ่มที่สามารถป้องกันโอมิครอนได้ดีที่สุด คือกลุ่มที่ติดเชื้อแล้ว และได้ฉีดวัคซีนบูสต์อีกที ทั้งนี้ผลวิจับไม่ได้ระบุว่าบูสต์ด้วยวัคซีนอะไร แต่น่าจะเป็นไฟเซอร์ ซึ่งนักวิจัยก็เชื่อว่า ก็น่าจะเหมือนกับคนที่ฉีดวัคซีน 3 เข็ม

อย่างไรก็ตาม คงต้องรอผลการวิจัยขนาดใหญ่กว่านี้ถึงจะมีข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้น เพราะอันนี้มีกลุ่มตัวอย่างแค่ 12 คนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ครบแล้ว

แต่การค้นพบนี้ ก็สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานเดิม ว่าโอมิครอนติดง่ายกว่าสายพันธุ์ก่อนๆ มาก และวัคซีนป้องกันได้น้อยลง แต่โชคดีที่วัคซีนยังมีผลป้องกันบางส่วนไม่ให้อาการรุนแรง และอาการของโอมิครอนเองก็ดูจะไม่รุนแรงด้วย ดังนั้นการเร่งฉีดวัคซีนจึงเป็นทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ซึ่งกลุ่มประชากรที่น่าเป็นห่วงที่สุดในขณะนี้ก็คือผู้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ต้องเร่งฉีดให้มากที่สุดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันพื้นฐาน ในช่วงที่ยังมีเวลา เพราะการป้องกันไม่ให้โอมิครอนเข้าไทย คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ