7 สีช่วยชาวบ้าน

ชาวประมงพื้นบ้านวอนเร่งซ่อมสะพาน หลังใช้มานานกว่า 30 ปี จ.ตรัง

ชาวบ้านหมู่ 1 ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เรียกร้องให้ซ่อมแซมสะพานท่าเทียบเรือ หลังใช้งานนานกว่า 32 ปี ตอนนี้เสียหายอย่างหนัก

โดยสะพานท่าเทียบเรือดังกล่าว ยาว 120 เมตร กว้าง 4 เมตร ซึ่งจากการตรวจสอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง พบว่าโครงสร้างหลังคากันแดดกันฝน พังเสียหายจากพายุเมื่อปีที่แล้ว จนชาวบ้านต้องช่วยกันรื้อออกทั้งหมด ส่วนบันไดท่าเทียบเรือถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนขาด ชาวบ้านต้องทำบันไดไม้มาใช้ชั่วคราว ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนอกจากกระทบการทำประมงพื้นบ้านแล้ว ยังกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะศาลเจ้า "นาโต๊ะกง" แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวตกสะพานมาแล้วหลายครั้ง จึงอยากให้ซ่อมแซมสะพานจุดนี้โดยเร็ว

ด้าน นางสาววิมลมาน สุวรรณรัตน์  ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง เปิดเผยว่า สะพานแห่งนี้สร้างโดยกรมประมง ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ แต่ไม่มีหน่วยงานทำเรื่องขอใช้ จึงแนะนำให้ อบต.นาเกลือ ยื่นขออนุญาตใช้สะพานกับธนารักษ์พื้นที่ก่อน จึงจะซ่อมแซ่มได้ ส่วนการซ่อมสะพานได้แนะนำใน 2 แนวทาง คือ ใช้งบประมาณของ อบต.ซ่อมเอง หรือทำเรื่องของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เพื่อซ่อมแซมต่อไป