7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : แห่ปลูกพืชกระท่อม หลังปลดล็อกพืชเสพติด

หลังจากมีการเพิกถอนพืชกระท่อม ออกจากยาเสพติดให้โทษ ตั้งแต่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรหันมาปลูกกระท่อมกันมากขึ้น กระแสฟีเวอร์นี้ จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ไปหาคำตอบกัน

อาจารย์ทอง ปราชญ์ชาวบ้าน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เปิดข้อมูลเชิงลึกถึงเทคนิคการขยายพันธุ์กระท่อม ให้แก่ผู้ที่สนใจ หลังจากพืชชนิดนี้ได้รับการปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อย

ที่กังวลและตั้งข้อสังเกตกันว่า หากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของพืชชนิดนี้ จะมีผลกระทบต่อดิน และพืชชนิดอื่น ๆ ที่ปลูกใกล้เคียงหรือไม่ นักพฤกษศาสตร์ให้ข้อมูลไว้แบบนี้

กระท่อม 1 ต้น เมื่อโตเต็มที่จะให้ผลผลิตจำนวนมาก ยิ่งหากส่งเสริมเป็นพืชเศรษฐกิจ สิ่งที่ควรทำจากนี้ คือ การคิดหาทางแปรรูป ดึงสรรพคุณมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม รอไม่ได้