7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : รู้จักโควิด-19 กลายพันธุ์ โอไมครอน

"โอไมครอน" เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเพิ่งถูกค้นพบ และได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO และถูกจัดให้เป็นเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ที่น่ากังวล ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ หรือ "โอไมครอน" ที่ตรวจพบในแอฟริกาใต้ ถูกจัดให้เป็นโควิด-19 สายพันธุ์ที่น่ากังวล โดยพบการกลายพันธุ์ที่มากผิดปกติ ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกังวลว่า โควิด-19 สายพันธุ์นี้ จะมีศักยภาพในการแพร่เชื้อ และหลบเลี่ยงวัคซีนมากกว่าไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อื่น ๆ

โอไมครอน มีการกลายพันธุ์มากถึง 50 ตำแหน่ง มากกว่าสายพันธุ์เดลตา ที่ระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่าการกลายพันธุ์มากกว่า 30 ตำแหน่ง เกิดขึ้นที่โปรตีนหนาม เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ไวรัสสามารถเข้าสู่เซลล์ร่างกายมนุษย์ แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า ไวรัสดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ติดเชื้อมีอาการป่วยรุนแรงหรือไม่ ที่ผ่านมามีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น ปวดกล้ามเนื้อ เจ็บคอ ไอแห้ง อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพียงเล็กน้อย และฟื้นตัวเต็มที่ โดยไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล

เนื่องจากโอไมครอนมีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่ง จึงทำให้เกิดความกังวลว่า วัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนามาเพื่อต่อสู้กับไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิม จะมีประสิทธิภาพลดลง เมื่อต้องรับมือกับโอไมครอน

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก ยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาพฤติกรรมของเชื้อไวรัส ตลอดจนประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ส่วนในไทย ตอนนี้ที่สิ่งที่น่ากังวล คือ คนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งมีมากถึง 11 ล้านคน รวมเด็ก ๆ ก็เกือบ 20 ล้านคน ถ้าโอไมครอนเข้ามา ก็อาจจะเป็นการระบาดระลอกที่ 4 ฉะนั้นสิ่งที่รัฐทำได้ก็คือ เร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ยิ่งหากมีวัคซีนชนิดใหม่ ๆ เข้ามา ก็จำเป็นต้องจะฉีดอีก เพราะมนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้อยู่กับเชื้อโควิด-19 ไปอีกนาน