ห้องข่าวภาคเที่ยง

นายกฯ ติดตามป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและรับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 เพื่อต่อต้านภัยคุกคามทำลายผลประโยชน์ และความมั่นคงของชาติ อาทิ การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมถึงแผนการเสริมสร้างความมั่นคงในสังคม การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการช่วยเหลือประชาชน คาดว่าจะมี

การสั่งการให้ กอ.รมน.ติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดน เข้มงวดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายให้มากยิ่งขึ้น โดยให้ประสานกับฝ่ายปกครองสกัดการลักลอบเข้าถึงพื้นที่ตอนใน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สายพันธุ์ "โอมิครอน" เข้ามาในประเทศ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่านายกรัฐมนตรี พอใจภาพรวมสถานการณ์โควิด-19 และเชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมปฏิบัติมาตรการ VUCA (วูก้า) คือฉีดวัคซีนให้ครบ, ป้องกันตัวเองตลอดเวลา, มาตรการ COVID Free Setting และพร้อมตรวจเสมอ เมื่อใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ทั้งนี้อยากเห็นคนไทยมีความสุขในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเพียงทุกคนยึดมั่นการป้องกันแบบครอบจักรวาล และศบค. จะมีการหารือเพิ่มเติมในวันที่ 13 ธันวาคมนี้