ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนน 2 ชั้น หรือออกแบบผิดหลักวิศวกรรม จ.อ่างทอง ตอนที่ 2

ข่าวภาคค่ำ - ตามกันต่อหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบถนน 2 ชั้น จังหวัดอ่างทอง และพบว่าเป็นโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมไม่ใช่ถนน แต่ก็มีการออกแบบที่ผิดหลักวิศวกรรม นอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดที่ออกแบบไม่เหมาะสม มีอะไรบ้าง ไปติดตามในคอลัมน์หมายเลข 7

โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณริมคลองลำท่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 530 เมตร ใช้งบประมาณ 37,350,000 บาท นอกจากตอนเมื่อวาน อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน จะตั้งข้อสงสัยว่าออกแบบถนนผิดหลักทางวิศวกรรมแล้ว ชาวบ้านเองได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวช่องที่เว้นไว้สำหรับปลูกต้นไม้ รวมไปถึงขั้นตอนในการตรวจรับงาน เนื่องจากแนวกันน้ำมีจุดที่เว้าแหว่ง ไม่เรียบร้อย

ซึ่งอดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เช่นกัน

กรณีนี้คอลัมน์หมายเลขสอบถามไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ซึ่งได้รับคำตอบว่า

หากมีการเข้าไปแก้ไข หรือคืบหน้าอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอต่อไป