ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 8 ธ.ค.64

ลมหนาวอ่อนกำลังลง ทำให้ทางตอนบนของประเทศไทย มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีหมอกบาง ๆ ในตอนเช้า ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

โดยตอนนี้ลมหนาวมีกำลังอ่อนลงแล้ว ทำให้สภาพอากาศบริเวณไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย และมีหมอกบางในตอนเช้า แต่ก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นได้ในภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังอ่อนลงเช่นกัน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 6-12 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งบางแห่ง

ภาคอีสาน ท้องฟ้าโปร่ง กับมีอากาศเย็นถึงหนาว และมีหมอกตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาวถึงหนาวจัด 7-13 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศเย็นและมีหมอกบาง ๆ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็นและมีหมอกบาง ๆ ตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า แต่ถ้าเป็นทางตอนล่างจะมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนฝั่งอันดามัน มีเมฆบางส่วน ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง มีคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท้องฟ้าโปร่ง ตอนเช้าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกบาง ๆ อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส