ประเด็นเด็ด 7 สี

รายงานพิเศษ : ชงมาตรการคุมเข้มโควิด-19 รับเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

ประเด็นเด็ด 7 สี - ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เรียกประชุมหน่วยงานต่าง ๆ หารือถึงมาตรการคุมเข้มโควิด-19 หลังสถานการณ์ดีขึ้น และเตรียมมาตรการรองรับการเปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่พิจารณา ติดตามจากรายงาน คุณเตชะวัฒน์ สุขรักษ์

หลังจังหวัดชายแดนภาคใต้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากที่สุดช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา ทำให้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงาน ระดมกำลังลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนด้วย ATK และขณะนี้พบผู้ติดเชื้อลดลงต่อเนื่อง

ทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน เตรียมพร้อมเสนอมาตรการให้เปิดด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย ในหลายจังหวัดอีกครั้ง เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังก่อนหน้านี้ผ่อนปรนให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าผ่านแดนได้เท่านั้น

ขณะที่พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และความพร้อม ซึ่งภาคเอกชน เสนอให้คลายล็อกกลุ่มธุรกิจกลางคืน เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจต่อได้

ส่วนภาคการท่องเที่ยว ขอให้ชะลอการเปิดด่านพรมแดนด้านอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างทำความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการ โดยเฉพาะในอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ให้ลงทะเบียนเพื่อให้ได้มาตรฐาน Sha และ Sha plus ก่อนที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าพื้นที่ตามมาตรการ Test & Go

ส่วนสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เปิดเรียน On Site ได้เพียง 104 แห่ง จากทั้งหมด 5,528 แห่ง จึงเสนอให้ทำโมเดลปรับหลักเกณฑ์เฉพาะพื้นที่ หากผ่านการประเมินก็ให้เปิดเรียนให้มากที่สุดภายในกลางเดือนธันวาคมนี้ โดยเฉพาะนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.6 ที่ต้องเตรียมสอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย ส่วนเปิดเต็มระบบ คาดว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 

ขณะที่ช่วงเย็น พลเอก ณัฐพล ไปตรวจความพร้อมด่านพรมแดนสะเดา ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ เตรียมพร้อมมาตรการ Test & Go รองรับนักท่องเที่ยว หลังเปิดด่านพรมแดน แต่ก็ต้องหารือกับทางการมาเลเซีย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ จะเสนอต่อที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 13 ธันวาคมนี้

สำหรับด่านพรมแดนสะเดา ขณะนี้มีรถบรรทุกสินค้าส่งออกและนำเข้า รวมแล้วประมาณ 1,200 คัน สินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง ยางพารา อาหารทะเล โดยมีการส่งต่อไปประเทศสิงคโปร์ ก่อนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ส่วนสินค้านำเข้า เป็นกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์