เช้านี้ที่หมอชิต

เตือนผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มเสี่ยง มีบทลงโทษสูง

เช้านี้ที่หมอชิต - หลังมีคำสั่งปิดแพปลาที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากพบแรงงานติดเชื้อเป็นจำนวนมาก และแรงงานกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัวอยู่ภายในเรือ ทำให้นายจ้างแบกรับภาระไม่ไหวและคิดจะเคลื่อนย้ายแรงงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและมีโทษสูง

หลังผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ลงนามในคำสั่งปิดแพปลา ท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จำนวน 2 จุด เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 2-15 ธันวาคม และแรงงานประมงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดกักตัวอยู่ในเรือประมงและลอยลำอยู่กลางทะเล ส่วนผู้ป่วยได้นำเข่าสู่กระบวนการรักษาตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข 

ในส่วนของแรงงานประเทศเพื่อนบ้านผู้ประกอบการแพปลาต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายของลูกเรือประมงทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาทต่อคนต่อวัน ทำให้แบกรับภาระไม่ไหว และพบว่ามีผู้ประกอบการแพปลาบางรายพยายามที่จะเคลื่อนย้ายแรงงานจากบริเวณที่กักตัว และมีคนอ้างว่าจะวิ่งเต้นกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการขอเคลื่อนย้ายแรงงานในขณะนี้ได้

สำนักงานงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จึงเตือนผู้ประกอบการว่าอย่าได้ฝ่าฝืนคำประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ และอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นช่วยเหลือให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้ เพราะผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้อาจมีความผิดตามมาตรา 51 ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือมาตรา 51 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ