เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 ธันวาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ  : พยากรณ์อากาศวันนี้ 9 ธันวาคม 2564

บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทย เริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ จะทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส...