ห้องข่าวภาคเที่ยง

ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งสูงกว่า 268 ล้านคน

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 268 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 5.2 ล้านคน