เกาะกระแสออนไลน์

โอนแล้ว! เงินช่วยเหลือชาวนา ปี 64/65 ล่าสุด เช็กการโอนได้ผ่านเว็บไซต์

ธนาคารเริ่มทยอยโอนเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ให้เกษตรกรชาวนา สามารถเช็กการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส.

สำหรับชาวนาที่ได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกร หรือเงินประกันรายได้ข้าวสามารถเช็กข้อมูลการโอนเงินได้ผ่านเว็บไซต์  ธ.ก.ส. โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

ซึ่งจากรายงานล่าสุดพบว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมโอนเงินงวดที่ 3 ส่วนที่เหลือ จนถึงงวดที่ 7 โดยจะเริ่มทยอยโอนเงินให้เกษตรกรตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมนี้เป็นต้นไป รวมวงเงินกว่า 60,000 ล้านบาท

ส่วนงวดที่ 8 จำนวน 3,700 ล้านบาท และงวดที่ 9-33 จำนวนราว 3,100 ล้านบาท และในส่วนของการจ่ายเงินพัฒนาคุณภาพข้าวให้กับเกษตรกร ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ก็จะทยอยจ่ายให้กับชาวนา ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ เป็นต้นไป