7 สีช่วยชาวบ้าน

ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์ : วัดดงละคร บ้านหลังที่ 2 ของเยาวชนยากไร้ จ.นครนายก

ก่อนถึงวันทอดผ้าป่าประจำปีของช่อง 7HD ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคมนี้ ขอพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของ "วัดดงละคร" จังหวัดนครนายก กันอีกครั้ง เหตุใดวัดนี้จึงเปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเยาวชนผู้ยากไร้ ติดตามใน ภานุรัจน์ฟอร์ไลฟ์

หากเปรียบ "วัดดงละคร" จังหวัดนครนายก เป็นเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของเยาวชนผู้ยากไร้ก็คงไม่ผิด เจ้าอาวาสวัดตั้งปณิธานแน่วแน่จะมอบอนาคตให้ผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อได้มีการศึกษา ให้ทั้งที่เรียน อาหาร และที่อาศัยฟรี ตอนนี้มีเด็ก ๆ มาอยู่ประจำที่นี่กว่า 50 ชีวิต และยังมีแบบไป-กลับ อีกนับร้อยคน

"พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร" เป็นพระภิกษุรูปแรกในประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2559 เป็นที่มาของ "วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์" จวบจนทุกวันนี้ เปิดสอนทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. สร้างเยาวชนคุณภาพสู่สังคมมาแล้วเกือบ 5 ปี

หลวงพ่อเน้นย้ำ เด็กทุกคนที่นี่ต้องมีคุณธรรมนำชีวิต ให้การอบรมสั่งสอน คุยกันแบบครอบครัว ปลูกฝังวินัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการประหยัดอดออม ให้รู้คุณค่าสิ่งของที่มีผู้บริจาคมาให้ด้วยความเมตตา

นับเป็นภารกิจหนึ่งของวัดดงละครที่ยังทำต่อเนื่อง แม้ภาระค่าใช้จ่ายจะนับว่าหนักหน่วง แต่ที่สุดแล้ว กำไรที่ได้คืนมานั่นคือการสร้างเยาวชนหลายคนให้มีอนาคต