เช้าข่าว 7 สี

MOU บูรณาการนวัตกรรมการศึกษา

เป็นการลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน โดยมีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี และผู้แทนจากประเทศคูเวต ร่วมกันเป็นสักขีพยาน ในการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจอิสลาม

โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เปิดเผยว่า หลักสูตรใหม่เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่บูรณาการวิชาบริหารธุรกิจ เข้ากับหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม รวมกันเป็นวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม แยกเป็น 3 วิชาหลัก ได้แก่ สาขาการเงินอิสลาม ที่ต้องเป็นไปตามหลักคำสอนศาสนา ต่อมาเป็นสาขา อุตสาหกรรมฮาลาล ที่สร้างรายได้ปีละกว่าหมื่นล้านบาท และสุดท้ายคือ สาขาวิชาการจัดการบริหารฮัจย์และอุมเราะห์ ซึ่งในอนาคตอาจเห็นธุรกิจนำทัวร์ของไทย เจาะกลุ่มชาวไทยเชื้อสายมุสลิม ที่ต้องการเดินทางไปแสวงบุญนครเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย