7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : จิสด้า ต่อยอดงานวิจัยเป็นแอปฯ เช็กฝุ่น เตือน PM2.5

GISTDA พัฒนางานวิจัยเป็นแอปพลิเคชัน "เช็กฝุ่น" โดยใช้เทคโนโลยีจากดาวเทียมเช็กฝุ่นได้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ที่สำคัญ คือ เช็กได้ถึงระดับตำบล ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

แอปพลิเคชัน "เช็กฝุ่น" ที่สามารถบอกค่าฝุ่น PM2.5 แบบเรียลไทม์ ให้รู้ว่าพื้นที่ที่คุณอยู่หรือกำลังจะไป มีฝุ่นมากหรือน้อยขนาดไหน เป็นผลงานที่ต่อยอดมาจากงานวิจัย โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA นำฐานข้อมูลจากดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศ และข้อมูลจากสถานีตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PM2.5 เชิงพื้นที่ มาผสมผสานเชื่อมโยงกัน เพื่อให้เรารับรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น

จุดเด่นของแอปพลิเคชัน "เช็กฝุ่น" คือ การนำเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ด้วยการอ่านค่าจากดาวเทียม ไม่ใช่แค่เฉพาะจุดที่มีเสารับสัญญาณเท่านั้น แต่สามารถบอกค่า PM2.5 ตั้งแต่ในระดับจังหวัด อำเภอ ไปจนถึงระดับตำบล ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยและเพื่อนบ้าน สามารถนำข้อมูลเชิงพื้นที่วางแผนจัดการ PM2.5 ได้อย่างถูกต้อง ทันเหตุการณ์

GISTDA ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการรับมือกับมลภาวะทางอากาศและข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดิน และประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้ ช่วยลดข้อจำกัดของการใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคพื้นดิน จึงต่อยอดเกิดเป็นแอปพลิเคชัน "เช็กฝุ่น" ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

โดยสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้แล้ว ทั้งระบบ ios และ android แค่พิมพ์คำว่า "เช็กฝุ่น" เพียงเท่านี้ก็จะรู้แล้วว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่หรือกำลังจะไป มีค่าฝุ่นเป็นอย่างไร