ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ที่หอประชุม ที่ว่าการอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมี นายมนต์สิทธ์ ไพศาลธนวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมพิธี ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมเชิญชุดกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผู้ป่วยและผู้พิการ รวม 3 คน

จังหวัดหนองคาย ได้รับอิทธิพลจากร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดหนองคาย มีภูเขาสลับที่ราบ จึงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี และในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ผลการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ พบว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น และแจ้งความต้องการขอรับความช่วยเหลือเครื่องกันหนาว จำนวน 8,518 คน จากพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอสังคม

ข่าวอื่นในหมวด