ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 ซึ่งจัดถึงวันที่ 1 มกราคม 2565

เวลา 18.35 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเปิดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2021 (CHIANGRAI FLOWER AND ART FESTIVAL 2021) ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรมทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนชาวเชียงราย ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกระดับให้เป็นงานท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับอาเซียน เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สนับสนุนให้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในจังหวัด

กิจกรรมในงานทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนได้เปิดพื้นที่สวนที่มีเอกลักษณ์ภายใต้ชื่อ "มหัศจรรย์เชียงราย เมืองสายหมอกดอกไม้งาม เล่าเรื่องเมือง สมุนไพร ผลไม้ ชา กาแฟ" ภายใต้แนวคิด "แสง สี ในดินแดนมหัศจรรย์" ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้นำศาสตร์แห่งศิลปะร่วมสมัย เนรมิตสวนไม้งามริมน้ำกก ให้เป็นสวนไม้ดอกที่มีในยามค่ำคืน มีการแสดง แสง สี เสียง ในรูปแบบประติมากรรมศิลปะร่วมสมัย อุทยานกล้วยไม้และสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุ์ และการแสดงไฟประดับอย่างสวยงามนอกจากนี้ มีการจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ โอทอป ข่วงวัฒนธรรมแสดงวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์ 17 ชาติพันธุ์ นิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวจัดเตรียมเอกสาร หรือหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 เพื่อแสดง ณ จุดคัดกรอง ก่อนเข้าชมงานฯ

ข่าวอื่นในหมวด