ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่กองกำลังชายแดนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ที่กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1304 อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติด้วยความทุ่มเทและเสียสละ

พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 จำนวน 200 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดน ณ กองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4 อำเภอคลองหาด โดยพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคตะวันออก อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังบูรพา ประกอบด้วย กำลังพลกองทัพภาคที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กองบังคับการกองร้อยทหารพรานที่ 1304 กรมทหารพรานที่ 13 และกองบังคับการกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 รับผิดชอบพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว 7 อำเภอ มีภารกิจสำคัญ คือ การป้องกันชายแดน การรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โอกาสนี้ เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ทราบยังความปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด