7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : สำรวจการบุกรุกป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

กรีนรีพอร์ต ได้รับการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการบุกรุกเพิ่มเติมป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีแห่งเดียวในจังหวัดระยอง ล่าสุดเราตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำระยองและป่าชายเลน จังหวัดระยอง พาลงเรือสำรวจโดยรอบป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ หลังจากที่ฟื้นฟูกันมาจนประสบความสำเร็จ โดยร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้มงวดบังคับใช้กฎหมาย เพื่อไม่ให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนประชิดติดแนวเขตป่าชายเลน

ก่อนหน้านี้ ทสม.ระยอง ทำหนังสือถึงติดตามเร่งรัดคดีทางทะเลและชายฝั่ง สืบเนื่องจากภาคประชาชนพบการกระทำความผิด และยังไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการ โดยเฉพาะกรณีปลูกบ้านต่อชานพักเข้าเขตป่าชายเลน

เช่นเดียวกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลเนินพระ ร้องถึงพื้นที่หลายจุดที่เคยเป็นป่าชายเลนนำทะเลท่วมถึง แต่ปัจจุบันถูกออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้ว จึงร้องขอให้ตรวจสอบ ด้านกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชี้แจงว่าได้ดำเนินการตรวจยึด จับกุมแล้ว ยอมรับว่ายังมีคดีคงค้างเก่าอยู่บ้าง แต่ไม่มีรายใหม่เพิ่มเติม และเตรียมปักหมุดประกาศเป็นป่าอนุรักษ์

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้