เช้าข่าว 7 สี

รถไฟฯ หัวลำโพงยังเปิดเดินรถตามปกติ

เช้าข่าว 7 สี - การรถไฟแห่งประเทศไทย ยืนยัน 23 ธันวาคมนี้ ยังเดินรถเข้าสถานีหัวลำโพงตามปกติ ต่อเวลา 30 วัน หารือแนวทางเยียวยาผู้ใช้บริการ

จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการยุติการเดินรถไฟเข้าสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือหัวลำโพง นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา จึงยกเลิกคำสั่งเดิมที่จะให้ยุติการเดินรถไฟทางราบในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ออกไปก่อน โดยให้ขบวนรถไฟเดินรถตามเดิม ทั้งขบวนรถไฟเชิงพาณิชย์ จำนวน 40 ขบวน และขบวนรถไฟสังคม จำนวน 40 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมในปัจจุบัน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ภายในระยะเวลา 30 วัน รฟท.จะเร่งพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายการเปลี่ยนถ่ายเส้นทางเดินรถไฟ มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และคุ้มค่ากับการเปิดใช้สถานีรถไฟ 2 สถานีใหญ่ เช่น การคำนึงถึงโครงสร้างเส้นทางสายสีแดง, การปรับขบวนรถเชิงพาณิชย์มาใช้ศูนย์กลางสถานีกลางบางซื่อ, การปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถไฟ หรือปรับเวลาเดินรถ หรือปรับลดจำนวนขบวนรถไฟทางราบ เพื่อให้กระทบภาคส่วนอื่น ๆ ให้น้อยที่สุด เลี่ยงปัญหาการจราจร รถติดบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ส่วนผู้ที่ซื้อตั๋วโดยสารล่วงหน้าไว้แล้ว สามารถใช้บริการต่อได้ตามปกติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม