ข่าวในพระราชสำนัก

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ภาคกลาง กองกำลังสุรสีห์ (กองทัพภาคที่​ 1)

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ในพื้นที่ภาคกลาง กองกำลังสุรสีห์ (กองทัพภาคที่​ 1) ณ หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 200 ชุด, กองร้อยทหารพรานที่ 1101 อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 100 ชุด และฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีจิตใจที่มุ่งมั่น เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และให้ประเทศชาติมีความมั่นคง

ทั้งนี้ กองกำลังสุรสีห์ ได้ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และรักษาความมั่นคงภายใน ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 846 กิโลเมตร เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์ของชาติ

ข่าวอื่นในหมวด