7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : ศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด โคกหนองนาโมเดล วัดดงละคร

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต วันนี้ ตามคณะผ้าป่าช่อง 7HD ไปที่วัดดงละคร จังหวัดนครนายก ที่นั่นมีโครงการพัฒนาชุมชน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้

เรามากันที่ศูนย์เรียนรู้ "โคกหนองนาโมเดล วัดดงละคร" เริ่มต้นจากแนวคิดของเจ้าอาวาส จับมือกันกับหน่วยงานภาครัฐ และจิตอาสาจังหวัดนครนายก เรียนรู้และลงมือทำ โดยการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้สอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้ธรรมชาติจัดการตัวมันเอง

หลักการสำคัญ คือ การแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้คนในชุมชน มีพืชผักไว้กินตลอดปี ยังช่วยป้องกันภัยพิบัติอีกด้วย

ชุมชนได้เรียนรู้การใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ไม่เบียดเบียนธรรมชาติ ผสมผสานศาสตร์พระราชา กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้