7HDร้อนออนไลน์

เตรียมตัวจ่ายเพิ่ม! ทางด่วนฯยกเลิกส่วนลดด่านเมืองทอง 10 บาท เริ่ม 1 ม.ค.65

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด หรือ NECL จะยกเลิกการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษอุดรรัถยา (สายบางปะอิน–ปากเกร็ด) สำหรับรถทุกประเภทเฉพาะที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษเมืองทองธานี ทั้งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากบริษัทฯ ได้ให้ส่วนลดค่าผ่านทางดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2543 นับเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยไม่มีการปรับค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้ส่วนลดที่ด่านฯ ดังกล่าว

ในวันนี้ (27 ธ.ค.64)  นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า  เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการทางพิเศษ กทพ. โดย NECL จึงได้จัดทำคูปองราคาพิเศษสำหรับด่านฯ เมืองทองธานี ทางพิเศษอุดรรัถยา เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยจะเปิดจำหน่ายคูปองในราคาพิเศษที่อาคารด่านและตู้เก็บค่าผ่านทาง เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00-22.00 น. โดยจะจำหน่ายคูปองผ่านทางพิเศษเป็นเล่ม 1 เล่ม มีจำนวน 20 ใบ (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)

คูปองผ่านทางพิเศษสำหรับรถ 4 ล้อ ราคาปกติเล่มละ 900 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 700 บาท (ประหยัดไป 200 บาท), รถ 6-10 ล้อ ราคาปกติเล่มละ 2,000 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 1,800 บาท (ประหยัดไป 200 บาท), รถมากกว่า 10 ล้อ ราคาปกติเล่มละ 3,000 บาท จำหน่ายราคาพิเศษเล่มละ 2,800 บาท (ประหยัดไป 200 บาท) ผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถใช้คูปองผ่านทางพิเศษได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

คูปองผ่านทางพิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะด่านฯ เมืองทองธานี ขาเข้าและขาออกเท่านั้น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือคืนและไม่สามารถใช้ร่วมกับเงินสดได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง