7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : พิสูจน์ข้อร้องเรียนบ่อดินน้ำเสีย-กลิ่นเหม็น จ.ชลบุรี

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ลงพื้นที่บ่อดินเก่า จังหวัดชลบุรี ไปตามข้อร้องเรียนของชาวบ้าน ที่พบปัญหาปลาตาย และมีกลิ่นเหม็นโดยไม่ทราบสาเหตุ เบื้องต้นพบคุณภาพน้ำในบ่อดินมีความผิดปกติ

เราลงพื้นที่บ่อดินลูกรังเก่า หลังทราบปัญหาจากชาวบ้านที่มีการร้องเรียนมายัง อบต.หนองรี จังหวัดชลบุรี ถึงปัญหากลิ่นเหม็น มีคราบน้ำมันและปลาตายในบ่อดิน ซึ่งจากสภาพพื้นที่มีลักษณะเป็นบ่อดิน 2 บ่อ ที่คันดินพังถล่มเชื่อมต่อกัน และมีน้ำขังเป็นบ่อใหญ่ โดยรอบไม่พบปัญหากลิ่มเหม็นชัดเจน พบเพียงปลาลอยตายอยู่เล็กน้อย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองรี ให้ข้อมูลว่า หลังจากที่ชาวบ้านแจ้งข้อมูล ได้ประสานไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) เพื่อตรวจสอบ พร้อมลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 พบสภาพบ่อน้ำดีกว่าที่ลงพื้นที่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา แต่ที่ผิดปกติ คือ ค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ต่ำกว่ามาตรฐานมาก จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อดิน 2 บ่อที่เชื่อมถึงกัน จำนวนบ่อละ 1 ตัวอย่าง รวม 2 ตัวอย่าง เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง

ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า หนึ่งในบ่อดินที่เกิดเหตุนี้ เคยถูกลักลอบทิ้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมาแล้ว เมื่อปี 2555 แต่ต่อมาสภาพดีขึ้น

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้