7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : จิตอาสาช่วยกันเก็บขยะชายทะเล

7 สีช่วยชาวบ้าน - ขยะทะเลจำนวนมาก ถูกคลื่นซัดติดชายหาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จิตอาสาจึงร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ติดตามในปิ่นอาสา

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง นำจิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและฟื้นฟูชายหาด หลังจากที่มีขยะในทะเลจำนวนมาก ถูกคลื่นซัดลอยมาติดบริเวณชายหาด บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทำให้เกิดความไม่สวยงาม เป็นปัญหาต่อสัตว์ทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ตั้งอยู่ในท้องทะเลอ่าวไทย โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงมกราคมของทุกปี จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดคลื่นลมแรง ซัดพาขยะทั้งที่ลอยอยู่ในทะเลและใต้ทะเล ขึ้นมาบนชายหาดจำนวนมาก ประกอบกับช่วงที่ผ่านมา เกิดเหตุอุทกภัยและระดับน้ำทะเลขึ้นสูง ทำให้ขยะจากแม่น้ำลำคลองและตลอดแนวชายฝั่งไหลลงสู่ทะเล โดยขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นจำพวกขวดแก้ว ขวดพลาสติก โฟม อุปกรณ์ทำประมง และพลาสติกชิ้นเล็ก ๆ ที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน

ขยะทะเลที่เกิดขึ้น ส่วนมากมาจากพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกคนจึงควรช่วยกันดูแลรักษา

เพราะทุกการให้...ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น