7HDร้อนออนไลน์

เจ้าหนี้โรงแรมดาราเทวี ฟ้องละเมิดผู้สอบบัญชี 65 ล้านบาท

จากกรณีโรงแรมดาราเทวีถูกขายทอดตลาดไปแล้ว ในวันที่ 24 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา แต่มีรายงานข่าวว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท IFEC เจ้าของโรงแรมดาราเทวี จะขอเข้าพบเลขาธิการสำนักงาน กลต. เพื่อสอบถามและแจ้งให้ทราบถึงเรื่องการเข้าซื้อโรงแรมดาราเทวี โดยไม่ผ่านมติคณะกรรมการ และการลงทุนครั้งนี้บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล จำกัด บริษัทลูกของ IFEC ที่เป็นผู้ซื้อโรงแรมอยู่ในสถานะมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่มีหนทางที่จะนำเงินมาชำระได้ เป็นที่น่าสงสัยว่าเงินจำนวน 110 ล้านบาท ที่ไปวางประกันการซื้อโรงแรมดาราเทวีนั้น กรรมการของบริษัทฯนำมาจากที่ไหน ในเมื่องบการเงินของบริษัทผู้ซื้อโรงแรมที่ผู้สอบบัญชีลงนามรับรองในปี 2563 บริษัทนี้มียอดขาดทุนสะสมสูงถึง 1,700 ล้านบาท

มีรายงานข่าวอีกว่า ส่วนหนึ่งของปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็มาจากผู้สอบบัญชีที่มักถูกตั้งข้อสงสัยมาตลอด ว่ามีส่วนรู้เห็นในการอำพรางข้อมูล มีส่วนร่วมในการตกแต่งบัญชีของหลายๆบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่สามารถทราบสถานะที่แท้จริง ผู้ถือหุ้นต้องเสียหายจากการแสดงงบการเงินอันเป็นเท็จ แต่ไม่ค่อยมีผู้สอบบัญชีจะต้องรับผิดชอบกับความเสียหายในงบบัญชีที่เป็นเท็จ

ล่าสุดบริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน เจ้าหนี้จำนองตามคำพิพากษาของบริษัทโรงแรมดาราเทวี 600 ล้านบาท ได้ยื่นฟ้องนายชัยยุทธ อังศุวิทยาผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยกรรมการบริษัทโรงแรมดาราเทวี และพนักงานระดับบริหารของโรงแรม รวมทั้งสิ้น 6 คน ต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเรียกค่าเสียหายฐานละเมิด จำนวน 65 ล้านบาท

นายประสิทธิ วงศาสวัสดิ์ ทนายความ เปิดเผยว่า บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอลวัน เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ได้ยึดอายัดเงินในธนาคาร 10 บัญชี ของบริษัทโรงแรมดาราเทวี มาตั้งแต่ต้นปี 2563 หลังจากนั้นโรงแรมดาราเทวีได้โยกย้ายรายได้ทั้งหมดของโรงแรม ไปยังบัญชีเงินฝากของบริษัทดาราเทวีจำกัด ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอายัดเงินรายได้ของโรงแรมได้อีกต่อไป เจ้าหนี้จึงได้ฟ้องกรรมการของบริษัทโรงแรมดาราเทวีกับพวก  เป็นคดีอาญาข้อหาร่วมกันโกงเจ้าหนี้จำนวน 6 คดี ซึ่งเป็นข่าวที่ทราบกันดีทั่วไปอยู่แล้วนั้น

ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 64 บริษัทโรงแรมดาราเทวี โดยกรรมการบริษัทฯได้จัดทำงบการเงินปี 2563 ที่มีนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี ลงนามรับรองงบการเงิน เมื่อเจ้าหนี้ได้วิเคราะห์งบการเงินก็พบว่าผู้สอบบัญชีลงนามรับรองงบการเงิน ที่มีการตกแต่งบัญชีให้รับรู้รายได้ว่า โรงแรมดาราเทวีมีรายได้ 42.5 ล้านบาท ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่มีเงินมาเข้าบัญชีเงินฝากของโรงแรมดาราเทวีตรงตามที่ผู้สอบบัญชีรับรอง มีการยอมรับให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่มีตัวเลขซ้ำซ้อนกันกับใบเสร็จรับเงินที่บริษัทโรงแรมดาราเทวีออกให้ลูกค้าไปเมื่อ 18 ปีที่แล้ว เป็นจำนวนมาก และยอมให้โรงแรมดาราเทวีกู้เงิน 12.3 ล้านบาท จากบริษัทลูกของ IFEC โดยที่เงินกู้ทั้งหมดถูกส่งตรงไปยังบุคคลที่สาม ไม่ผ่านเข้ามาบัญชีเงินฝากของบริษัทโรงแรมดาราเทวี

“ทนายของเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของโรงแรมดาราเทวี ได้มีหนังสือเตือนไปยังนายชัยยุทธ ผู้สอบบัญชีก่อนหน้าที่จะลงนามรับรองงบการเงินปี 2563 หลายต่อหลายครั้ง ให้ใช้ความระมัดระวังในการสอบบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี แต่ผู้สอบบัญชีรายนี้ก็ยังคงรับรองงบการเงินโดยไม่ตั้งข้อสังเกต หรือหมายเหตุความเห็นใดๆ เกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีรายได้ หรือการออกใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้อง การกระทำของผู้สอบบัญชีรายนี้ถือเป็นการร่วมกันกับบริษัทโรงแรมดาราเทวีและกรรมการ ทำละเมิดต่อเจ้าหนี้ ทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับคดีได้ เจ้าหนี้จึงยื่นฟ้องต่อศาลเชียงใหม่ เรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหาย 65 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินพร้อมดอกเบี้ยที่โรงแรมดาราเทวีโยกย้ายหลบหนีการยึดอายัดบัญชี และเรากำลังตรวจสอบรายละเอียดหากพบว่า มีการกระทำที่เข้าข่ายความผิดอาญา เจ้าหนี้ก็จะดำเนินคดีกับทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันจนถึงที่สุด” นายประสิทธิ กล่าว

ทั้งนี้ ยังมีรายงานด้วยว่า เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 ผู้ถือหุ้นของบริษัท IFEC ได้ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน กลต. และสภาวิชาชีพบัญชี ร้องเรียนเรื่องการที่บริษัท IFEC แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ให้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งมีบริษัทโรงแรมดาราเทวีรวมอยู่ด้วย มีค่าจ้างสอบบัญชี 4 ปี สูงถึง 48.3 ล้านบาท โดยขอให้สำนักงาน กลต.ตรวจสอบการว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชีรายนี้