สนามข่าว 7 สี

เทคนิคการเลือกซื้อ กระเช้าปีใหม่

สนามข่าว 7 สี - ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ปี 2565 มาหาซื้อ "กระเช้าปีใหม่" หรือกระเช้าของขวัญกันดีกว่า ที่ในช่วงเวลานี้ ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือร้านค้า ต่างจัดโพรโมชันกันจำนวนมาก แล้วการซื้อ "กระเช้าปีใหม่" ที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ควรจะเลือกซื้ออย่างไร? มีข้อควรสังเกตอะไรบ้าง?

กรมการค้าภายใน ได้เปิดเผย 5 ทริก ในการเลือกซื้อ "กระเช้าปีใหม่" ดังนี้

1. กระเช้าปีใหม่ควรมีแสดงรายการสินค้าทั้งหมด รวมถึงต้องระบุขนาด ปริมาณ และราคาสินค้าแต่ละรายการ ซึ่งยังรวมถึงค่ากระเช้าหรือบรรจุภัณฑ์นั้นด้วย

2. ต้องแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อ

3. หากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น ไม่รวมค่าห่อของขวัญ ไม่รวมค่ากระเช้า เป็นต้น

4. ราคาที่แสดงนั้น ต้องตรงกับราคาที่จำหน่าย ห้ามเอามาขายเกินราคาตามท้องตลาด

5. รายการและราคาสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป เห็นได้ชัด ไม่หมกเม็ด

หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ละเมิด มีโทษอย่างไรบ้าง

ผู้ขายต้องแสดงป้ายฉลากรายการ และราคาสินค้าติดที่กระเช้าของขวัญ ทั้งชื่อของสินค้าแต่ละชนิดที่บรรจุ วันเดือนปีที่ผลิต วันหมดอายุ หรือควรบริโภคก่อน หากมีการแสดงฉลากที่ไม่ถูกต้อง ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มีอัตราโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และถ้าอาหารที่จำหน่ายในกระเช้าไม่มีคุณภาพ หมดอายุ ผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรจุในกระเช้าของขวัญอีกด้วย มีความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นการขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน เกินราคา เอาเปรียบผู้บริโภค ร้องเรียนมาได้ที่ www.ocpb.go.th หรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แนะนำการเลือกซื้อสำหรับผู้บริโภคง่าย ๆ ดังนี้

1. ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มาจัดกระเช้าด้วยตนเอง อย่างน้อยก็เพื่อความมั่นใจว่าของที่เลือกมีคุณภาพดี เช่น เครื่องกระป๋องไม่บวม บุบบู้บี้ ไม่มีสนิม ไร้รอยรั่ว ที่อาจทำให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ภายในกระป๋องได้

2. หากต้องซื้อกระเช้าปีใหม่สำเร็จรูป ต้องเลือกที่มีการแสดงฉลากถูกต้องและชัดเจน ตามกฎหมาย อย. ระบุ

3. กระเช้าของขวัญที่มีผลิตภัณฑ์อาหารจัดรวมอยู่ในภาชนะเดียวกัน ต้องมีการห่อหุ้ม ไม่ว่าจะเป็นภาชนะใด ๆ ต้องแสดงข้อความภาษาไทยที่เห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และข้อความต้องแสดงรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า วันเดือนปีที่หมดอายุของอาหารที่จัดรวมในภาชนะบรรจุ

4. หากสินค้าในกระเช้าเป็นอาหารสด ผักสด ผลไม้สด จะต้องมีอายุในการบริโภคอย่างน้อย 3 วัน

5. ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปบรรจุถุง จะต้องบริโภคได้ก่อนวันหมดอายุ มีอายุอย่างน้อย 3 เดือน อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋องจะต้องสามารถบริโภคได้ก่อนวันหมดอายุ 6 เดือน และในกระเช้าของขวัญจะต้องมีป้ายระบุถึงสิ่งของในกระเช้า และระบุวันหมดอายุอย่างชัดเจน