ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ที่จังหวัดสมุทรสงคราม

เวลา 19.10 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา และน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน มาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ร่างกาย มีคุณธรรมและจริยธรรม ตามคำขวัญ "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด"

ในการนี้ ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนจัดตั้งชมรมฯ ในปี 2556 เพื่อจัดกิจกรรมตามความต้องการและการมีส่วนร่วมของสมาชิก ให้มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถหารายได้ระหว่างเรียน ต่อมามีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจฯ บริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน จัดกิจกรรมพัฒนา EQ กิจกรรมสร้างสุข เช่น ผลิตภัณฑ์สารพันเมนูจากปลาทู น้ำสมุนไพร และขนมพิลังกาสา ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ที่ให้สมาชิกใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และยังจำหน่ายเป็นรายได้เสริม กิจกรรมด้านภาษาสร้างสรรค์ อาทิ นำตัวอักษรภาษาเกาหลีมาเขียนลงบนวัสดุ เช่น ผ้ากันเปื้อน หมวก และกระเป๋า

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดฯ ที่มีองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุน มีการขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบันเป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วัน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศในปี 2563 และ 2564

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ที่ถวายเงินเข้าโครงการทูบี นัมเบอร์วัน และพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบี นัมเบอร์วัน

พร้อมกับพระราชทานกำลังใจและคำแนะนำแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้สามารถเลิกเสพและเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร รวมทั้งป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนท้ายหาด และโรงเรียนเครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน 36,971 คน คิดเป็นร้อยละ 92.64 มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจฯ และสำนักงานคุมประพฤติ 119 ชมรม

ก่อนเสด็จกลับ ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล โดยจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี หรือทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง มีตัวแทนจากจังหวัด 5 คน ได้รับรางวัลทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ซึ่งได้ตามเสด็จไปปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ

ข่าวอื่นในหมวด