สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : สวมสิทธิเงินเยียวยาเกษตรกร ปมทุจริตที่รอการแก้ไขอย่างจริงจัง

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้มีทั้งเรื่องสวมสิทธิชาวนารับเงินเยียวยา และเรื่องธุรกิจดูดทรายของเอกชนทำสร้างปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม