7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : งานวิจัยตอบ ยูคาลิปตัส พืชทำลายดินจริงหรือ

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ตวันนี้ พูดถึงพืช "ยูคาลิปตัส" ที่เชื่อกันว่า มันเป็นพืชที่มีประโยชน์ และโทษในคราวเดียวกัน โทษที่ว่า คือเป็นพืชที่ทำลายดิน ข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไปหาคำตอบ

ยูคาลิปตัส เป็นไม้โตเร็วต่างถิ่น เป็นพืชประจำถิ่นออสเตรเลีย ปัจจุบันพบปลูกมากในบราซิล และจีน ขณะที่ไทยนำเข้ายูคาและปลูกอย่างจริงจัง ประมาณ 50 กว่าปีที่แล้ว

ส่วนความเชื่อที่ว่า มันเป็นพืชที่ปล่อยสารพิษสู่ดิน ทำให้ดินเสีย และทำลายระบบนิเวศน์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ อธิบายไว้แบบนี้...

และเนื่องจากมันเป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนต่อทุกสภาพอากาศ ประโยชน์เยอะ ทำให้มันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้เกษตรกร โดยไม่ต้องเสียเวลาดูแลมากมาย

ผู้เชี่ยวชาญยังย้ำว่า ยูคาลิปตัส นอกจากจะไม่มีโทษต่อดินแล้ว ยังเป็นพืชที่มีประโยชน์เฉกเช่นเดียวกับพืชชนิดอื่น ๆ คือการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ยิ่งปลูกเยอะ ยิ่งช่วยฟอกอากาศให้บริสุทธิ์

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้