7 สีช่วยชาวบ้าน

ปิ่นอาสา : Kid Zone พื้นที่แห่งการเรียนรู้

7 สีช่วยชาวบ้าน - ตั้งแต่ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลทำให้เด็ก ๆ ในชุมชนหลายคนขาดโอกาสทางการศึกษา นี่จึงทำให้จิตอาสาต้องลงพื้นที่เพื่อไปสอนหนังสือให้กับเด็ก ๆ

ตั้งแต่เกิดการระบาดโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของชาวบ้านในชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างบางซื่อ รวมถึงเด็ก ๆ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษาที่เด็ก ๆ นั้นเข้าไม่ถึง เพราะหลายคนไม่มีโทรศัพท์มือถือไว้เรียนออนไลน์เหมือนคนอื่น ๆ ทำให้จิตอาสาสร้างสุข มูลนิธิสุขภาพไทย จัดกิจกรรมให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของชุมชน

นอกเหนือจากนั้นยังมีครูจิตอาสาที่สมัครใจมาช่วยฝึกฝนให้เด็ก ๆ อ่านออก เขียนได้ และฝึกให้มีความกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าคิด มีปฏิสัมพันกับคนรอบข้าง ซึ่งกิจกรรมสุดท้ายเด็ก ๆ ได้ลงมือเป็นเชฟ ทำทั้งอาหาร ทำขนม ได้ฝึกเป็นพ่อค้า-แม่ค้าตัวจิ๋ว นำความรู้ที่ได้ไปทำขนมขาย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วย

หากคุณผู้ชมสนใจสนับสนุนขนม หรืออุปกรณ์การเรียนให้เด็ก ๆ เป็นของขวัญปีใหม่ สามารถส่งมาได้ที่ มูลนิธิสุขภาพไทย 403 เทศบาลนิมิตรใต้ ซอย 7 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ โทร. 08 7510 1687

เพราะทุกการให้ทำให้จิตใจของเรานั้นสูงขึ้น