7 สีช่วยชาวบ้าน

Green Report : มกราคมนี้ เริ่มขนย้ายสารเคมี จ.ลพบุรี ไปกำจัด

7 สีช่วยชาวบ้าน - กรีนรีพอร์ต ตามปัญหาการลักลอบทิ้งของเสียอันตราย ตำบลดีลัง จังหวัดลพบุรี ข้ามปีมาปีนี้ มีความคืบหน้าแล้ว เตรียมขนย้ายสารเคมีไปกำจัดภายในเดือนนี้ ไปติดตามกัน

ความคืบหน้าการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย กว่า 5,000 ตัน ในพื้นที่ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งมี นายสุเทพ ขวัญตา แสดงตัวเป็นเจ้าของที่ดินนั้น ล่าสุด กรมโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเอกสารหลักฐานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนแล้ว อยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติม

ส่วนความคืบหน้าการขนย้ายสารเคมีออกไปกำจัด เบื้องต้น ขนย้ายได้เพียงบางส่วนตามที่พบหลักฐานชัดเจน โดยจะเริ่มนำไปกำจัดล็อตแรกเดือนมกราคมนี้

ขั้นตอนการขนย้าย จะตั้งเป็นคณะกรรมการ มีการตรวจสอบรถขนส่ง บริษัทที่จะรับไม้ต่อ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำซ้อน

เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้