เกาะกระแสออนไลน์

มีเงินเข้า 3 กลุ่ม 10 มกราคม 2565 ช่วยเหลือเยียวยา เช็กสิทธิ์ ยังโอนให้เช่นเดิม

เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ทั้งเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2565 เผยวันโอนแล้ว ได้เงินวันไหนเช็กเลย

โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ,เบี้ยความพิการ และเงินอุดหนุนบุตร วันที่ 10 มกราคม 2565

1. เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

-อายุ 6 ขวบ 600 บาท ต่อเด็ก 1 คน (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี)

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th   โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้

- เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
- กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
- ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
- กดค้นหาข้อมูล

2. เบี้ยผู้สูงอายุ  600-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท
อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท
อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท
อายุ 90 ปี ขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท

3. เบี้ยผู้พิการ 800-1,000 บาท ตามเกณฑ์อายุ

-อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับ 1,000 บาท
-อายุ 18 ปีขึ้นไป ได้รับ 800 บาท
-ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็จะได้รับเงินเบี้ยผู้พิการ โอนเข้าบัญชีผู้พิการคนละ 800 บาท และได้เงินพิเศษ 200 บาท โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ช่วงวันที่ 22 มกราคม

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง