ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เจาะคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ตอน 1

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่เกาะติดปัญหาความเดือดร้อน ของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ผู้ประกอบการ และความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ซึ่งมีการอ้างว่ากลุ่มบริหารชุดหนึ่งอาศัยช่องว่างแสวงหาผลโยชน์ บริหารงานโดยมิชอบ จนทำให้ขาดทุนกว่า 1,000 ล้าน เป็นอย่างไร ติดตามกับคุณสุธาทิพย์ ผาสุข

ตัวแทนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ร้องเรียนต่อคอลัมน์หมายเลข 7 ให้ช่วยติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตชุมนุมสหกรณ์ หลังผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวสวนยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ช่วยดำเนินการตรวจสอบ โดยอ้างว่ากลุ่มบริหารของชุมนุมสหกรณ์ได้อาศัยช่องว่างแสวงหาผลโยชน์ บริหารงานโดยมิชอบ จนก่อเกิดหนี้สินจำนวนมาก

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรชาวสวนปาล์มไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากโรงงานสกัดของเอกชน แต่เวลานี้กลับประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง พนักงานกว่า 300 ชีวิต ที่ทำงานอยู่ในชุมนุมสหกรณ์ฯ ต้องตกงานกะทันหัน

ชัยยา ฉิมอินทร์ หัวหน้าแผนกฝ่ายมาตรฐานคุณภาพปาล์มน้ำมัน RSPO ทำงานที่ชุมนุมสหกรณ์มานานกว่า 17 ปี เล่าความรู้สึกเจ็บปวด ที่ถูกเลิกจ้างกะทันหัน ทำให้ตนเองซึ่งเคยเป็นเสาหลักของบ้าน ต้องกลายมาเป็นภาระของครอบครัว หนำซ้ำเงินออมที่หักฝากสะสมไว้กับชุมนุมสหกรณ์ทุกเดือนเพื่อหวังใช้ดูแลครอบครัวในบั้นปลายชีวิตก็ไม่สามารถถอนออกมาได้ ทุกวันนี้ ชัยยา ประคองชีวิตด้วยการตั้งร้านขายเสื้อผ้ามือสองหน้าบ้านและออกไปตั้งร้านขายอยู่ตามตลาดนัด แต่ด้วยปัญหาโควิด-19 และสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ก็ทำให้เขาขายได้บ้าง ไม่ได้บ้าง

คอลัมน์หมายเลข 7 ยังเกาะติดการทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ซึ่งเบื้องต้นพบข้อมูลและลักษณะรูปแบบความผิดปกติที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิด ติดตามรายละเอียดต่อได้ในข่าวภาคค่ำ พรุ่งนี้ (6 ม.ค.)