ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : เจาะคดีทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - คอลัมน์หมายเลข 7 ยังคงเกาะติดความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ คุณสุธาทิพย์ ผาสุข ลงพื้นที่ พบข้อมูลและลักษณะรูปแบบความผิดปกติ ที่อาจเป็นชนวนเหตุทำให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนส่งผลกระทบต่อเป็นลูกโซ่ ติดตามจากรายงาน

ระหว่างการลงพื้นที่เกาะติดความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าว ซึ่งกล่าวอ้างถึงลักษณะการกระทำของคณะกรรมการบริหารชุดที่ 19 20 และ 21 ที่ทำให้เกิดความเสียหาย เป็นเหตุให้ต้องประกาศหยุดกิจการชั่วคราวเมื่อช่วงเดือน พฤศจิกายน 2563 และต่อมาไม่นาน ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงานกว่า 300 ชีวิต เนื่องจากแบกรับภาระค่าจ้างที่ยังคงค้างจ่ายอยู่ไม่ไหว

สำหรับรูปแบบลักษณะการกระทำทุจริตชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เริ่มต้นขึ้นจากการที่คณะผู้บริหาร ทำการปรับเปลี่ยนนโยบาย เปิดรับซื้อผลปาล์มจากบริษัทเอกชนเพิ่ม นอกเหนือจากการรับซื้อผลปาล์มกับเกษตรกรสมาชิก โดยอ้างว่าเพื่อให้การรับซื้อและขายส่งเป็นไปตามแผน 

ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอื้อประโยชน์ ขายน้ำมันปาล์มดิบให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งไปแปรรูปเป็นน้ำมันบรรจุขวด จนทำให้เกิดยอดขายค้างจ่ายสะสมเป็นจำนวนเงินเกือบ 400 ล้านบาท 

นอกจากนี้ ยังแทรกแซงการทำงานในหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งบริษัทนอมินีขึ้นมา ทำธุรกรรมการค้า ขนส่งน้ำมัน ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ โดยทำสัญญาผูกขาดหลายปี

ขณะที่การตรวจสอบเอกสารรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 - 2563  ของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ พบข้อสังเกตรายชื่อที่มีการสลับปรับเปลี่ยนโครงสร้างตำแหน่ง

สอดคล้องกับข้อมูลของกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเบื้องต้น พบปัญหาลักษณะการกระทำความผิดและมีเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน

เวลานี้ คณะกรรมการบริหารชุมนุมสหกรณ์ฯ ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต บริหารงานไม่โปร่งใส จนเป็นเหตุทำให้ชุมนุมสหรณ์ฯ ขาดทุนสะสมรวมเกือบพันล้านบาท ได้ถูกนายทะเบียนถอดถอนจากการบริหารแล้ว ขณะที่กรรมการบริหารเก่าและสมาชิกเครือข่ายได้ทำหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งจากการขายน้ำมัน CPO ของชุมนุมสหกรณ์ฯ